การอนุญาต

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เช่น รูปภาพ, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เสียง, และเนื้อหาโพสต์นั้นไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลด, ทำซ้ำ, แก้ไข, แจกจ่าย, เผยแพร่, หรือการใช้งานใดๆ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร. ทั้งหมดนี้รวมถึงเนื้อหาทุกประเภทที่เผยแพร่ไปยังเพจ, ช่องต่างๆ บนสื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียที่ทางเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ.

สื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดีย ยกตัวอย่างเช่น Facebook, YouTube, Twitter, Pixiv, ArtStation, Instagram, และอื่นๆ.

การอนุญาตนี้รวมถึงเนื้อหาในทุกๆหน้า ยกเว้นแต่จะมีการระบุรายละเอียดในหน้านั้นๆเป็นอย่างอื่น.

การขออนุญาตใช้งาน, โปรดติดต่อศิลปินทางหน้าเกี่ยวกับผู้เขียน.

ไม่อนุญาต

  ดาวน์โหลด
  ทำซ้ำ
  แก้ไข
  แจกจ่าย
  เผยแพร่
  การใช้งานใดๆ