เพิ่มตารางสเกลสำหรับวาดรูป

เลือกไฟล์

วางรูปภาพของคุณที่นี่หรือคลิกบน เลือกไฟล์.

ดูตัวอย่าง

ควบคุมเส้นสเกล

px

เลือกรูปที่จะใช้วาดภาพ > กำหนดค่าต่างๆของเส้นสเกลหรือกริด > แสดงตัวอย่าง. เมื่อพอใจแล้วกดดาวน์โหลด.

vrobot-one-drawing-grid-sample01.jpg

การอนุญาต

คุณสามารถนำภาพที่ดาวน์โหลดแล้วไปใช้งานได้ทุกจุดประสงค์.