หาค่าเฉลี่ยสีของภาพ

เลือกไฟล์

วางรูปภาพของคุณที่นี่หรือคลิกบน เลือกไฟล์.

อัลกอริทึม

ผลลัพธ์

การหาค่าเฉลี่ยสีของภาพในหน้านี้ใช้ชุดคำสั่งของ Fast Average Color.

vrobot.one-getavgcolorofimage-3results.jpg