วิธีการสั่งซื้อสินค้า

  1. เลือกชมสินค้าที่คุณต้องการ.
  2. หากมีตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถปรับตัวเลือกเพื่อดูราคาของสินค้าแต่ละตัวเลือกได้.
  3. เลือกวิธีในการติดต่อเพื่อสั่งซื้อ ทำการติดต่อเพื่อขอราคารวมค่าส่ง.
  4. เก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน.
  5. ชำระค่าสินค้า แล้วแจ้งชำระเงินในช่องทางเดียวกันกับที่ติดต่อสั่งซื้อ.
  6. รอการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย ซึ่งผู้ขายจะดำเนินการพร้อมแจ้งข้อมูลการจัดส่ง. ทั้งนี้ การสั่งพิมพ์ภาพจะต้องใช้เวลาไม่เกินตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้า.

การชำระเงิน

ชำระโดยโอนผ่านธนาคาร.